Skrýt

Hořčík může mít být prospěšný pro lidi s vysokým krevním tlakem

Hořčík 
Hořčík může snižovat krevní tlak u lidí s hypertenzí, na druhé straně však nemá  vliv na krevní tlak u lidí s normálním krevním tlakem.

Této dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie se zúčastnilo 155 lidí. Osoby, které měly průměrný Body mass index 23 kg/m2, byli náhodně rozděleni do skupiny dostávající 300 mg čistého hořčíku ve formě oxidu hořečnatého nebo do skupiny dostávající placebo po dobu 12 týdnů.

24.7.2009

Na konci studie nebyly zjištěny výrazné rozdíly mezi skupinou dostávající hořčík a skupinou dostávající placebo. Když se však výzkumníci podívali speciálně na lidi s hypertenzí, tak zjistili, že ve skupině užívající hořčík došlo k významnému poklesu systolického a diastolického tlaku.

Vÿsoký krevní tlak (hypertenze), definován jako systolický a diastolický tlak vyšší než 140/90 mmHg, je hlavní rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění - onemocnění, které zapříčiňuje téměř 50 % úmrtí v Evropě.

Hořčík a diabetes

Meta analýza prospektivních kohortových studií provedená výzkumníky ve Stokholmském Karolisnka Institutu uvedla, že  zvýšení příjmu hořčíku o 100 mg snižuje riziko rozvoje diabetu 2 typu o 15 %.

Zdroj:
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2009.01.002

"Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults"

Authoři: S. Vee, H.K. Park, S.P. Son, C.W. Lee, I.J. Kim, H.J. Kim&

Diskuse

Počet reakcí: 0 | poslední: 1.1.1 0:00:00

Buďte první, kdo vloží svůj názor do diskuse.

Vstoupit do diskuseFacebook výhody