Skrýt

Pro starší osoby je vhodné podávání nízkých dávek vitaminu B12 a kyseliny listové

Podle výsledků nové studie z Holandska je obohacování pečiva kyselinou listovou a nízkými dávkami vitaminu B12 účinné při zvyšování hladiny vitaminů v krvi ve stáří.

3.4.2009

Výsledky studie mají významný vliv na diskusi o vhodnosti obohacování stravy kyselinou listovou, probíhající mezi celoevropskými iniciativami a jejich odpůrci, argumentujícími obavami, že takové obohacení může překrývat nedostatek vitaminu B12 u starších osob.

Slibné výsledky této studie, do níž bylo zahrnuto 142 starších Holanďanů, prokazuje přínos současného obohacování oběma B vitaminy. Výsledky byly zveřejněny v časopise American Journal of Clinical Nutrition.

V dvanáctitýdenní dvojitě zaslepené studie kontrolovaná placebem bylo dobrovolníkům ve věku od 50 do 75 let podáváno buď pečivo obohaceného kyselinou listovou a vitaminem B12 nebo běžné pečivo.

„Chléb obohacený nízkými dávkami kyseliny listové a vitaminu B12 zlepšuje jejich obsah v krvi a upravuje tak nedostatek vitaminu B12 u starších osob“, napsala vedoucí studie Renate Winkels z Top Institute of Food and Nutrition ve Wageningenu.

Konzumace folátů nebo jejich syntetického analogu kyseliny listové matkami je ve významném vztahu se snížením rizika poškození neurální trubice v časných stádiích těhotenství. Obohacování určitých skupin potravin kyselinou listovou je povinné ve Spojených státech od roku 1998 a počet hlášených poškození neurální trubice v průběhu těhotenství poklesl o 26 procent.

Dodnes žádný z evropských států nenásledoval toto doporučení, ačkoli snahy po zavedení této povinnosti se po určitou dobu projevovaly v některých zemích, jako je Spojené království nebo Irsko.

Přijetí takového rozhodnutí je stále oddalováno z nejrůznějších důvodů, mezi nimiž hraje významnou roli možný nežádoucí účinek, jímž je oddálení doby zjištění nedostatku vitaminu B12 u starších lidí, který může mít závažné zdravotní dopady.

Podrobnosti studie:

Současné obohacování kyselinou listovou a vitaminem B12 tak může být citlivým přístupem jak k prevenci poškození neurální trubice u novorozenců, tak zlepšení hladiny vitaminu B12 u starších lidí.

Winkels se spolupracovníky oslovili 142 lidí a náhodným výběrem je zařadili buď do skupiny, která konzumovala obohacený (denní příjem 138 mikrogramů kyseliny listové a 9,6 mikrogramů vitaminu B12) nebo běžný chléb.

Po 12 týdnech výzkumníci zjistili, že u skupiny konzumující obohacené pečivo došlo ke zvýšení sérové hladiny kyseliny listové o 45 % a vitaminu B12 o 49 %.

Navíc došlo po 12 týdnech ke snížení počtu účastníků s minimální hladinou vitaminu B12 z 8 % na 0, sdělili výzkumníci.

Konstatovali také 13% snížení hladiny homocysteinu. Epidemiologické studie prokazují, že vysoké koncentrace aminokyseliny homocysteinu jsou propojeny se suspektní nebo ověřenou demencí. Skutečně, Framinghamova studie prokazuje, že osoby s hladinou homocysteinu vyšší jak 14 micromolů na litr krevního séra mají dvojnásobně vyšší riziko demence.

Nezávislý komentář

V doprovodném redakčním článku napsali Helga Refsum z University v Oslu a David Smith z University v Oxfordu, že otázka, na níž se tato studie zaměřila, přišla právě včas. Ptají se: „Tak proč nezavést obohacování potravin vitaminem B12 právě nyní?“

Podotýkají že, bez ohledu na kyselinu listovou, obohacování potravy vitaminem B12 „může být přínosem i pro tu část populace, o níž se ví, že má sníženou hladinu vitaminu B12, jako jsou vegetariáni, kojené děti, a zejména staří lidé, z nichž více jak 15 procent trpí špatným vstřebáváním B12 z potravy“.

Kromě toho, u zdravých lidí nedochází k nežádoucím účinkům vyplývajícím ze zvýšeného příjmu vitaminu B12, říkají Refsumová a Smith.

Přestože redakční článek předkládá argumenty pro nutnost obohacování, současně říká, že je zapotřebí více takových studií, než bude přijato definitivní rozhodnutí.

„Ve vztahu k obohacování potravy kyselinou listovou bylo zjištěno, že poruchy neurální trubice byly vzácné, ale v průběhu doby byly provedeny další studie zaměřené na celkový potenciál přínosů obohacování, zejména ve vztahu k rozvoji srdečně-cévních onemocnění“, napsali Refsumová a Smith. „Situace je poměrně rozdílná u vitaminu B12, kde je šíře možných zdravotních problémů mnohem větší, zejména vezmeme-li do úvahy, že kromě významného podílu starých osob jsou nedostatkem vitaminu B12 ohroženy i některé malé a větší děti“.

„Nadto je zde pravděpodobně méně obav z možných nežádoucích účinků vitaminu B12 než tomu bylo s kyselinou listovou. Přesto si musíme uvědomit, že je vždy nutné přinést důkazy jak o prospěšnosti, tak o neškodnosti dříve než je přijato rozhodnutí, zasahující veškerou populaci“, končí svůj redakční článek Refsumová a Smith.

Zdroj:

American Journal of Clinical Nutrition, August 2008, Volume 88, Number 2, Pages 348-355; "Bread cofortified with folic acid and vitamin B-12 improves the folate and vitamin B-12 status of healthy older people: a randomized controlled trial" ; R.M. Winkels, I.A. Brouwer, R. Clarke, M.B. Katan, P. Verhoef

Redakční článek:

 American Journal of Clinical Nutrition ; August 2008, Volume 88, Number 2, Pages 253-254; "Are we ready for mandatory fortification with vitamin B-12?" ; H. Refsum, A.D. Smith

Diskuse

Počet reakcí: 0 | poslední: 1.1.1 0:00:00

Buďte první, kdo vloží svůj názor do diskuse.

Vstoupit do diskuseFacebook výhody